قوانین مچ اندازی فدراسیون جهانی(بخش ششم- داوران)

داوران
الف) رئیس داوران
وظایف رئیس داوران را می توان به صورت زیر بیان نمود :
– انتخاب و تخصیص داوران در طول و هنگام مسابقه .
– نظارت بر نحوه عملکرد داوران در طول مسابقه و همچنین صدور گزارش و نحوه عملکرد آن داوران پس از اتمام مسابقه .
– بر کناری داورانی که غیر مسئول هستند و یا از نظر فنی مناسب با سطح داوری در آن مسابقات نمی باشند .
– تطابق وتطبیق دادن لباس داوران با نظامنامه و قوانین لباس کمیته .
– آگاه کردن هیئت اجرایی مسابقات از داورانی که در حین مسابقات بی نظم و یا اعمال غیر اخلاقی ویا راهنمایی نادرست در حین مسابقات انجام داده اند .

ب) رئیس تعلیم و آموزش داوران
می توان گفت که از جمله وظایف وی به صورت زیر می باشد:
– حصول اطمینان از صلاحیت فیزیکی و فنی داوران شرکت کننده در مسابقات .
– نظارت بر برنامه های آموزشی داوران و انجام این برنامه ها .
– دنبال کردن مسابقات و نظارت کامل بر اجرای آنها برای جلوگیری از هر گونه تغییر در قوانین بازی .

ج ) داور مسابقات
داور مسابقات باید لباس مناسب که مطابق با قوانین و نظامنامه کمیته برای داوران شرکت کننده در مسابقات تعیین شده است را بر تن کنند . لباس داور یک بلوز آستین کوتاه . سیاه و سفید و به صورت راه راه می باشد که هر کدام از این رنگها به فاصله ۱ اینچی هستند .
همچنین داور باید شلوار مشکی و جوراب و کفش مناسب داشته باشد . اسامی هر کدام از داوران باید بر روی پشت پیراهن حک شده باشد و همچنین رده واستان داور نیز بر روی آستین های بلوز حک شود . پرچم جمهوری اسلامی ایران و استان داور باید بر روی آستین دست چپ . ۱ اینچ بالاتر از سر آستین و رده داور بر روی آستین دست راست ۱ اینچ بالاتر از سر آستین دوخته شود .

داور مسابقات در حین مسابقات وظایف زیر را بر عهده دارد :
– آشنایی با کلیه قوانین و مقررات کمیته و حضور در کنگره قبل از آغاز مسابقات .
– قضاوت بی طرفانه و منصفانه و بدون تعصب . و همچنین وی نباید پیروزی ورزشکاران را به صورت انفرادی تبریک گوید . وی بایستی به هر دو ورزشکار پس از پایان مسابقه تبریک گوید.
دو داور در کناره های میز می ایستند و مسابقه را قضاوت می کنند . داوری که مسابقه را آغاز می نماید . به عنوان رئیس داور میز در آن مسابقه شناخته می شود . کمک داور در آغاز بازی مراقب خطاها وفول آرنج می باشد. پس از آغاز مسابقه دو داور در کناره های میز مراقب خطاها و فول ها می باشند .
دو داور در کناره های میز باید مراقب خطاهای پا و کفل باشند .

 مچ اندازی در حالت ایستاده
همان دو داور در کناره های میز نیز حضور دارند .
الف ) داوری که مسابقه را آغاز می نماید به عنوان رئیس داور میز در آن مسابقه شناخته می شود . کمک داور مراقب خطاهای آرنج در آغاز مسابقه می باشد و همچنین به آغاز مسابقه منصفانه و جوانمردانه کمک می نماید پس از آغاز مسابقه دو داور مراقب خطاها و فول ها در دو طرف میز می باشند .

ب) پس از حضور داور بر سر میز . وی اجازه ترک میز را به هیچ وجه ندارد مگر آنکه بی صلاحیتی و یا نداشتن دانش فنی وی ثابت شود.

درباره ی مدیر

مطلب پیشنهادی

پروتوکل مچ اندازی

قوانین مچ اندازی فدراسیون جهانی(بخش هفتم- پروتوکل)

پروتوکل الف) رویدادها و مسابقات مچ اندازی با دست راست و چپ در روزهای مختلفی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.