قوانین مچ اندازی فدراسیون جهانی(فصل سوم- خطاها و فول ها در طول مسابقات)

نکته:
دو اخطار برابر با یک فول می باشد . به عبارت دیگر چنانچه یکی از رقبا دو بار اخطار بگیرد یک فول برای وی محسوب می گردد .
پس از دریافت دو فول ورزشکار آن مسابقه را از دست می دهد و برای وی شکست محسوب می گردد.

شماره ۱ :
چنانچه رقبا پس از خوانده شدن نامشان در ظرف ۶۰ ثانیه بر سر میز حاضر نشوند . فردی که تاخیر در حضور داشته است . آن مسابقه را از دست می دهد . اسامی آنها از همان رده که شرکت کرده بودند خارج می شود و به عنوان شکست در مچ اندازی حساب می گردد . چنانچه این رقیب شکست دیگری داشته باشد. از صحنه مسابقات به طور کل خارج می گردد.

شماره ۲ :
چنانچه رقبا پس از یک دقیقه پس از آغاز مسابقه دست یکدیگر را نگیرند . داور اعلام گرفتن دست به کمک داور را می نماید که این شامل مراحل زیر می باشد :
داور دستان دو رقیب را در دست یکدیگر می گذارد و انگشتان شصتها را به سمت پایین می فشارد و انگشتان رقبا یکی پس از دیگری به سمت پایین آورده می شود . در هنگام انجام این امور داور می تواند از رقبا در مورد علاقه آنها برای آزاد ماندن انگشت شصتشان سؤال کند .بند انگشت شصت باید نمایان باشد و ساعدهای دستان دو حریف باید در یک سطح قرار بگیرند و مچ های دست صاف باشد و پس از آنکه این عملیات و طرز قرار گیری توسط داور انجام شد . رقبا اجازه تغییر این وضعیت را ندارند و همچنین نمی توانند دستانشان را حرکت دهند .
منظور از حرکت دستان اعمالی چون باز کردن انگشتان وسعی در گرفتن مجدد دست حریف – ایجاد فشار به سمت پشت – خم کردن مچ دست یا در اصطلاح شکستن مچ دست وبالا بردن آرنج دستان از روی زیر آرنجی . هر کدام از رقبا که قبل از آغاز مسابقه دستانشان را حرکت دهند مرتکب فول می گردد .

شماره ۳ :
هنگامی که آرنج دست یکی از رقبا از روی زیر آرنجی بالا رود ودر اصطلاح با زیر آرنجی دیگر تماس نداشته باشد . از سوی داور اعلام فول می گردد . هنگامی می گوییم که آرنج دست با زیر آرنجی تماس ندارد که :
الف ) هرگاه آرنج به صورت عمدی و قائم از زیر آرنجی جدا شود . به طوری که فاصله ایجاد شده میان زیر آرنجی و آرنج دیده شود . آنگاه اعلام فول می گردد . چنانچه آرنج دست از زیر آرنجی جدا شود . ولی ساعد دست همچنان با زیر آرنجی تماس داشته باشد . اعلام فول می گردد .

ب ) چنانچه یکی از رقبا بر روی عضله سه سر و یا ساعد خود فشار آورد . به طوری که آرنج دست کشیده شود و از سطح زیر آرنجی بیرون رود . اعلام فول می گردد .

ج ) چنانچه در آغاز و یا حین مسابقه . آرنج های هر دو حریف همزمان با یکدیگر بالا رود و در اصطلاح از سطح زیر آرنجی ها جدا شوند . بازی متوقف می گردد و مجددا” شروع می گردد .
این رویداد به عنوان تخلف همزمان میباشد که هیچ کدام از حریفان صاحب فول نمی گردند .

شماره ۴ :
داور هنگامی که لغزش واز دست در رفتن دست حریف از داخل دست دیگر حریف رخ دهد اعلام فول می کند . که می تواند به گروه های زیر تقسیم شود :
الف) هنگامی که یکی از رقبا انگشتان دست خود را از دست حریف جدا نماید .
ب) هنگامی که انگشتان دست به قدری محکم دست حریف را بگیرد که ناراحتی ایجاد نماید .
ج) هنگامی که مچ دست یکی از رقبا خم شده باشد . در اصطلاح شکسته باشد و وی سعی کند انگشتان دست خود را در داخل دست حریف بفشارد که در این صورت دستشان از دست حریف جدا شده واعلام فول می گردد .
د) استفاده از بندها و نوارها به دور دستان تنها پس از پایان مسابقه ممکن است زیرا که ممکن است منجر به لغزش و در رفتن دست رقبا گردد که در پی آن امتیاز فول محسوب می شود . هنگامی که لغزش و در رفتن دست از دست حریف صورت می گیرد که کاملا” دست دو حریف از یکدیگر جدا گردد. مسئولین قبل از اعلام فول باید از جدا شدن دست حریفان کاملا” مطمئن باشند . چنانچه مسئولین از جدا شدن دستان مطمئن نباشند و ندانند چه کسی منجر به انجام آن شده است . به هیچ کدام از حریفان امتیاز فول نمی دهند ودر اینجا می توانند از نوارها وباندها استفاده نمایند .
ه) هنگامی که از بندها ونوارها استفاده می شود . مسئولین از دو حریف درخواست برگردن به حالت اولیه قبل از آغاز مسابقه می کنند . دستان در دست یکدیگر قرار می گیرد . انگشتان بر روی دستان حریف . انگشتان شصت به سمت پایین فشار آورده می شوند و دست آزاد دستگیره ها را که از قبل در کنار میز فراهم شده است . را در اختیار می گیرد . در چنین حالتی نوارها ویا بندها قرار داده می شوند . رقبا می توانند از مسئولین درخواست شل کردن ویا تغییر محل آن را بکنند . نوارها و بندها نمی توانند و نباید ۱ اینچ پایین تر از خط مچ قرار گیرند .
و) پس از قرار گیری نوارها وبندها . رقبا دست یکدیگر را می گیرند و آرنج های دستشان را در محل دلخواه خود قرار می دهند .
ی) چنانچه یکی از رقبا در حین مسابقه لغزش صورت بگیرد و در حالتی نزدیک به شکست باشد . (حالت شکست به زمانی اطلاق می شود که ۳/۲ دست حریف نزدیک به زیر آرنجی توسط حریف آورده شود) آن رقیب مسابقه را می بازد . هر گونه لغزش و یا دررفتن دست عمدی منجر به اخذ فول می گردد.

شماره ۵ : اخطارها
الف) هر گونه حرکت در شانه . بازوان . دست یا انگشتان دست قبل از آغاز مسابقه خطا می باشد . مگر آنکه دستان رقبا در دست داور باشد که در این زمان اعلام فول می گردد .
ب) چنانچه یکی از ورزشکاران در گرفتن دست حریف درنگ کند . داور به آن فرد خطا کار (خاطی) اخطار می دهد .
ج) نگرفتن دستگیره ها ویا پیمها . بر روی میز منجر به گرفتن اخطار می شود و این بدون توقف بازی صورت می گیرد . چنانچه یکی از رقبا از گرفتن دستگیره ها صاحب امتیاز گردد . مسابقه متوقف می گردد و فرد خاطی (که دستگیره را نگرفته است) اعلام فول می گردد . گرفتن و تماس با دستگیره ها باید روی سطح میز صورت گیرد . معلولین (افرادی که یک دست دارند) نباید از دستگیره ها در طول مسابقه استفاده نمایند .

شماره ۶ :
الف)شانه های رقبا هیچگاه نباید از خط وسط میز عبور نماید. درغیر اینصورت صاحب فول می گردند .
ب) رقبا نباید به غیر از دست حریف نقاط دیگر بدن حریف همچون سر – شانه – چانه – را بگیرند .در صورت انجام. امتیاز فول کسب می نمایند .
ج) چنانچه به صورت عمدی فشار بر روی دست حریف وارد گردانید امتیاز فول دارد .
د) چنانچه رقبا در وضعیت خطرناک همچون شکستن دست حریف قرار گیرند . داور مسابقه با صدای بلند به وی اخطار می دهد .

شماره ۷ :
پس از هر فول ۳۰ ثانیه توقف محسوب می شود .

شماره ۸ :
چنانچه بی ادبی نسبت به حریف و یا داور صورت گیرد و یا اینکه رقبا بسیار ضعیف باشند . فول کسب می نمایند . چنانچه این امر ادامه یابد . مسئولین وی را از ادامه مسابقات منع می نمایند .

وبسایت کمیته مچ اندازی ایران( armwrestling.ir)؛ (( کلیه مسائل مربوط به مچ اندازی تابع قوانین و مقررات انظباتی سازمان تربیت بدنی می باشد ))

درباره ی مدیر

مطلب پیشنهادی

قوانین مچ اندازی فدراسیون جهانی(بخش ششم- داوران)

قوانین مچ اندازی فدراسیون جهانی(بخش ششم- داوران)

داوران الف) رئیس داوران وظایف رئیس داوران را می توان به صورت زیر بیان نمود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.