تکنیک ها

معرفی تکنیک پرس (PRESS)

معرفی تکنیک پرس (PRESS)

معرفی تکنیک پرس (PRESS) روش: کلید این حرکت، قرار گرفتن کف دست حریف به سمت سقف و باید دست شما بالای دست وی باشد. وقتی حریف را در این حالت قرار دادید، بقیه کار ساده است، بدن خود را بالای بازو بیاورید و دست حریف را با فشار بالاتنه و …

توضیحات بیشتر »

معرفی تکنیک تاپ رول (TOPROLL)

معرفی تکنیک تاپ رول (TOPROLL)

معرفی تکنیک تاپ رول (TOPROLL) روش: کلید موفقیت در این تکنیک، هرچه بیشتر بالا رفتن از دست حریف است زیرا بدین شکل، اهرم قوی تری خواهید داشت. اولا، دست حریف را در تمام طول مسابقه و بطور مداوم به سمت خود بکشید (backpressure) و ثانیا، بالارفتن از دست حریف را …

توضیحات بیشتر »

معرفی تکنیک هوک (HOOK)

تکنیک هوک(Hook)

روش: چرخاندن و پیچاندن مچ تا حد امکان و سپس بدن را بالای بازو بیاورید و بازو را به بدن نزدیک نگاه داشته و برای ضربه فنی با هر دو، یعنی هم بازو و هم بدن فشار دهید. *این رایجترین حرکت در مچ زنی است که بطور معمول در همه …

توضیحات بیشتر »